Werkwijze

De klassieke homeopathie plaatst het individu in het centrum van gezondheid en ziekte, de zogenaamde holistische benadering. Dit betekent dat de gekozen homeopathische geneesmiddelen afgestemd behoren te worden op die specifieke persoon.  Hiervoor heb ik veel informatie nodig. Deze informatie wordt verkregen dmv. een uitgebreid gesprek van één tot anderhalf uur, zonodig twee gesprekken. Naast de actuele klachten, is ook de doorgemaakte ziektegeschiedenis belangrijk en het verloop hiervan. Emotionele gebeurtenissen die veel indruk achter hebben gelaten of nog spelen, medicijngebruik, vaccinaties en ziektes in de familie zijn ook belangrijke punten om te bespreken in het consult. Daarnaast de specifieke karaktertrekken, de algehele energie, eet- en slaapgewoontes en verdere bijzonderheden die bij die persoon horen.

Deze zaken zijn van wezenlijk belang om een goed behandelplan op te stellen, waardoor de mens zelf in staat wordt gesteld, om af te rekenen met zijn klachten. Het behandelplan maak ik volgens de ziekteclassificatie. Hierdoor is het mogelijk dat ik meerdere geneesmiddelen naast DSC_0851xelkaar voorschrijf. Wil je meer weten over de ziekteclassificatie: www.klassiekehomeopathie.nl.

In het vervolgconsult geef ik dan een korte toelichting over de indeling van de symptomen volgens de ziekteclassificatie. Dit vindt meestal plaats 4 tot 6 weken na het eerste consult, afhankelijk van de situatie. Tussentijds is altijd telefonisch overleg mogelijk.

Hoe ziet een homeopathisch consult eruit?

De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekosten- verzekeraars. Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVHK , NVKP en KVHN. De NVHK (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) ondersteunt ook de mogelijkheid van een onafhankelijke klachtenregeling bij zorggeschil.nl.

Contact

Petra van der Heijden
073-5218372 | 06-23884327 info@homeopetra.nl
Afspraak maken