NES Health

NES_1

NES Health: Nutri-Energetics Systems, energie en informatie besturen de gezondheid.
Peter Fraser , een acupuncturist die de eerste Australische acupunctuuropleiding op universitair niveau introduceerde, begon zijn onderzoek naar de aard van het Human Body Field, het menselijk lichaamsveld ofwel het besturingssysteem van het lichaam.

 • In deze ‘nieuwe biologie’ besturen energie- en informatievelden de gezondheid.
 • Bij NES Health noemen we dit netwerk van velden het menselijk lichaamsveld ofwel: het besturingssysteem van het lichaam.
 • We hebben vastgesteld dat de onderliggende oorzaken van de lichamelijke problemen bio-energetische verstoringen en blokkades in het lichaamsveld zijn. Hierdoor gaat de informatie, die cellen en organen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, verloren. Of is zo vervormd dat ze nauwelijks bruikbaar zijn.
 • Om de gezondheid te herstellen, moet het lichaam van corrigerende informatie worden voorzien.
 • NES Health heeft de NES Provision scan, het maken van een body-scan waarbij je alle verstoringen en blokkades in beeld krijgt. De NES scan geeft aan welke infoceuticals nodig zijn, en welke punten eventueel direct behandeld kunnen worden met de MI-Health.
 • Infoceuticals: Elke infoceutical bevat kleine hoeveelheden micromineralen, die zijn ingeprint met informatie om de verstoringen en blokkades in het lichaamsveld aan te pakken.
 • MI-Health, is een soort stemvork, die door subtiele trilling, verstoorde energiepunten kan behandelen, die op de NES scan worden weergegeven, waardoor het herstel direct in gang kan worden gezet.
  Waardoor de energie weer vrij kan stromen en blokkades worden opgeheven.

Wat is NES Pro Vision?

Een lichaamsveld kan verstoord raken door toxinen, micro-organismen, elektromagnetische en natuurlijke energievelden, of emotionele, fysieke en andere stressfactoren.

NES Pro Vision is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie of energie verliest. Bovendien laat het systeem zien door welke verstoringen het lichaam minder goed functioneert.

 • Een NES Pro Vision scan duurt slechts 10 seconden, uw hand ligt hierbij op een scan apparaat –een soort computermuis die uw lichaamsveld scant.
 • De behandelend therapeut leest de scan en geeft uitleg over de resultaten, zodat u begrijpt wat er in uw lichaamsveld en lichaam gebeurt.
 • Op basis hiervan kan de behandelaar het gebruik van Infoceuticals aanbevelen. Deze voorzien het zelfherstellend vermogen van uw lichaam weer van de juiste informatie en energie.
 • Tevens kan de behandelaar meteen behandelen, met de MI Health. Een soort stemvork (ziet eruit als afstandsbediening), die de verstoorde gebieden, weer naar een gezond trillingsniveau brengt.
 • NES Health is wereldwijd vertegenwoordigd.

In juni 2013 kwam ik in aanraking met het Nes Health systeem. Daar dit een aanvulling op mijn praktijk leek, ben ik verschillende studiedagen over dit systeem gaan volgen en heb me het werken met het NES-systeem eigen gemaakt.
Het is vooral fijn dat je door de body-scan een momentopname krijgt van wat er speelt, zowel op lichamelijk als op emotioneel gebied. De cliënt kan meekijken en ziet wat zijn lichaamsveld weergeeft. Daarnaast is het prettig, dat je doormiddel van de Mi-Health, de nodige energiepunten meteen kunt behandelen en de cliënt meteen kan voelen dat er iets op gang wordt gezet en ontspant.


De behandeling valt niet onder de homeopathische vergoeding van de NVKH.


Kijk ook op de site: NES Health.

Contact

Petra van der Heijden
073-5218372 | 06-23884327 info@homeopetra.nl
Afspraak maken