Behandeling van kanker

KANKER……EN NU? Homeopathie kan een rol spelen bij het ondersteunen van mensen met kanker. Homeopathie is geen vervanging voor reguliere behandeling, maar kan wel veel doen voor kankerpatiënten. Homeopathie kan de complicaties na operatie beperken en voorkomen en snel herstel van de wond ondersteunen. Het kan brandwonden en pijn na de bestraling beperken en verzwakking en misselijkheid bij chemo verminderen. Homeopathische geneesmiddelen werken dynamisch. Met andere woorden als de ziekte nog niet heeft geleid tot beschadiging van de organen, in de materie, is homeopathie zeer effectief. Maar kanker is stoffelijk, kanker heeft zich genesteld in de organen in het lichaam. Dan redt je het niet alleen met dynamische homeopathie, dan heb je ook onverdunde plantaardige stoffen en celzouten nodig die op de homeopathische gelijksoortigheidregel zijn voorgeschreven. Voorkomen: 85% van de patiënten met kanker hadden in het laatste jaar voor de kanker een emotionele crisis. Deze crisis is dan de druppel die de emmer doet overlopen. De weerstand van de mensen wordt hierdoor zodanig verminderd dat iets wat zich alleen op dynamisch vlak bevond, als mogelijkheid, nu een plaats krijgt in het lichaam: kanker. Met homeopathie kun je die crisis opvangen, waardoor de rust terugkeert en je veel ellende kunt voorkomen. Daarnaast kun je met homeopathie voorschrijven op mogelijke erfelijke belasting, veel kanker in de familie, en dat behandelen voordat het zich geuit heeft in ziekte Behandeling: Bij de behandeling van kanker krijg je drie soorten geneesmiddelen: homeopathische geneesmiddelen, orgaanmiddelen, celzouten. Homeopathische geneesmiddelen: die de patiënt vitaliseren, energie geven en genezing tot stand brengen. Middelen die de verbranding op celniveau verbeteren, op de erfelijke belasting; op zwakke plekken in de weerstand. Daarnaast middelen voor patiënten die bestraald worden, om de brandwonden tot een minimum te beperken of om de klachten door chemotherapie te verminderen. Orgaanmiddelen: Deze middelen ondersteunen specifiek de organen die het zwaar hebben. Middelen bv. specifiek voor de prostaat bij prostaatkanker of voor de lever bij leverkanker. Deze middelen zijn niet in homeopathische verdunning, maar onverdund in oertinctuur, als druppels. Celzouten: Mineraalzouten zijn voedingsstoffen die zich overal in het lichaam bevinden. Ze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van alle processen in het lichaam. Veel klachten en ziekten ontstaan door een tekort aan mineraalzouten in de lichaamscellen. Door inname van de juiste celzouten, worden de cellen geprikkeld om weer voldoende voedingsstoffen op te nemen. Op deze manier scheppen de celzouten een gezond klimaat voor de cellen, waardoor de homeopathische geneesmiddelen beter hun werk kunnen doen. Niet meer te genezen? Homeopathische geneesmiddelen zijn uitstekend bij de pijnbestrijding. In tegenstelling tot morfine raken mensen hierdoor niet versuft. We kunnen voorschrijven op de pijn, misselijkheid of de angst om te sterven. Hierdoor zie je dat de mens veel rustiger afscheid kan nemen, ze berusten en kunnen in vrede sterven.

Contact

Petra van der Heijden
073-5218372 | 06-23884327 info@homeopetra.nl
Afspraak maken